Resande och transporter

Transportsektorn står för en stor del av de klimatpåverkande utsläppen. Likväl är och förblir bilen det viktigaste transportmedlet i en kommun som Mellerud. Vår politik går ut på att det ska vara lätt att göra rätt. Ett hållbart resande handlar både om minskad miljöpåverkan och om en förbättrad trafiksäkerhet.

Med MP Mellerud vid makten:

·         Ska vi jobba för en bättre kollektivtrafik, så som att återinrätta en järnvägshållplats i Dals Rostock

·         Underlättas cykling genom att erbjuda låne- eller hyrcyklar vid Melleruds jvstn och på större turistmål

·         Sänks hastigheten genom Mellerud med längre 50- sträckor vid infarterna och med 40- sträckor mellan rondellerna på E45

·         Görs Köpmantorget mer attraktivt för besökare

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: