Kultur, fritid och turism

Mellerud är en fantastisk kultur- och fritidskommun. Med stöd från Västra Götalandsregionen driver vi såväl ett konstmuseum som Kulturbruket på Dal. Bok- och Filmfestivaler återkommer årligen och därtill blomstrar det idéburna kultur- och fritidslivet, något som märks inte minst under sommarmånaderna när lokala musiker, raggarentusiaster, botanister, författare, fotografer och konstnärer gör hela Mellerud till en upplevelsebygd. Mellerud behöver dock bli bättre på att nå de yngre invånarna i vår kommun. Sedan har vi den eviga frågan - hur förlänger vi turistsäsongerna?

Med MP Mellerud vid makten:

·         Ska Mellerud vara Västsveriges mesta kulturkommun i kronor satsade per invånare

·         Stärker vi satsningarna på Ungdomshuset Stinsen

·         Erbjuds alla nyinflyttade invånare en fribiljett till Kulturbruket på Dal

·         Ska samarbetet stärkas mellan offentliga och privata kulturarbetare

·         Ges Dalslands Turist AB i uppdrag att ta fram och erbjuda skolresepaket i syfte att förlänga turistsäsongen i fram- och bakkant av de tre sommarmånaderna

·         Ska den cykelburna turismen ges bättre vägledning till attraktiva cykelstråk genom kartor och appar

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Turismen ska vara hållbar

Regionen har antagit utmaningen om att Västra Götaland långsiktigt ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Turistnäringen i Västra Götaland växer kraftigt.

Läs mer

Besöksnäringen innefattar många gröna inriktningar som exempelvis natur-, kultur- och maritim besöksnäring. Regionens utmaning är att vidareutvecklas som en attraktiv besöksdestination året om med ett väl genomsyrat hållbarhetsperspektiv. Som del i en hållbar besöksnäring anser vi att regionen ska inta en samordnande roll i arbetet med att rusta upp och utveckla vandringsleder. 

 

Miljöpartiet vill:

  • att cykellederna rustas upp och utvecklas för att främja cykelturismen
  • ekobesöksnäringen speciellt främjas

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: