Utbildning, hälsa och omsorg

Det handlar om en fysisk miljö som stimulerar hälsa, men också om att se hela barnet och dess uppväxtvillkor.

Utbildning, Hälsa och omsorg

Målet för Melleruds utbildningsförvaltning är att alla barn ska gå ur skolan med godkända betyg. Delvis är kommunen, efter en djup svacka under tidigt 2010- tal, på rätt väg men det handlar åter om att vässa politiken och att se helheten. Det handlar om en fysisk miljö som stimulerar hälsa, men också om att se hela barnet och dess uppväxtvillkor. Därför vill vi inrätta en familjecentral i Mellerud och vi använder Åmål som ledstjärna i arbetet.

För kommunens vuxna med skör hälsa, såsom äldre kroniker, ska biståndsbedömningen vara mild och rättvis och rätten till en meningsfull sysselsättning och stimulans ska tas tillvara.

Med MP Mellerud vid makten:

·         Inrättar vi en familjecentral där kommunal omsorg samverkar med vårdcentralens familjehälsa i gemensamma lokaler

·         Läggsskolscheman som stimulerar mer motion än vad läroplanen kräver vad gäller rörelse och utomhusaktivitet

·         Läggs ett ökathälsofokuspå de ungdomar som är svårast att nå

·         Följs läroplanen på samtliga skolor

·         Stärks elevdemokratin på samtliga skolor

·         Resurserna till skolan ska räknas upp enligt riksgenomsnitt och ha en socioekonomiskt rättvis fördelning

·         Tar man tillvarata det friska hos den som är sjuk

·         Erbjuder alla äldreboenden hälsostimulerande aktiviteter och attraktiva inne- och utemiljöer där djur och natur ges ett ökat inslag i vardagen

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Livslångt lärande och nya livschanser

När arbetsmarknaden förändras är det nödvändigt för människor som mister jobbet att få möjlighet att skola om sig.

Läs mer

Regionen har dessutom de senaste åren fått ett stort tillskott av nya invånare som ska ges stöd i att etablera sig i det svenska samhället. Kunskap och bildning är nyckeln till personlig utveckling och ett allt viktigare medel för att stå stark i en internationell konkurrens. Folkhögskolor och studieförbund kompletterar den allmänna skolan på ett ypperligt sätt och ger människor nya livschanser. Regionens naturbruksgymnasier är en säker väg till arbete som förutom att utbilda också ska bidra till utveckling av landsbygden och till att stärka miljöarbetet i regionen. Vi ser positivt på lärlingsplatser. Validering är ett viktigt verktyg för att kunna ta tillvara människors kunskaper för den som inte har dokumenterade betyg att visa upp.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: