Miljöpartiets politik på lättläst svenska

Miljöpartiets politik på lättläst svenska

Här skriver vi om vår politik.

Vi berättar alltså vad vi tycker. Vi berättar hur vi tycker att Sverige ska få det bättre.

Vi i Miljöpartiet menar att allt hänger ihop. Alla människor i hela världen hänger ihop. Vi som lever nu hänger ihop med de som kommer leva efter oss. Vi människor hänger också ihop med naturen.

Allt hänger ihop. Därför kan vi inte bara tänka på Sverige. Vi måste tänka på hela världen. Vi måste också tänka på framtiden.

För att få ett bra samhälle i framtiden krävs politik. Politik kan vara allt möjligt. Politik kan vara att diskutera saker eller att skriva nya lagar. Politik handlar om att tillsammans göra världen bättre. För att göra världen bättre måste vi alltså arbeta tillsammans. Vi måste också hjälpa varandra.

Vi i Miljöpartiet vill hjälpa:

 • Djuren, naturen och miljön
 • Människor som kommer leva efter oss
 • Alla människor som redan finns i världen.

 

Fem viktiga delar

Det finns fem viktiga delar i Miljöpartiets politik.

De fem delarna kallar vi:

 • Människor
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Välfärden
 • Världen

Läs mer om de fem delarna här nedanför!

Människor

Vi i Miljöpartiet tror på oss människor.
Tillsammans kan människor
skapa ett bättre samhälle.
Människor kan förändra världen
med sina tankar och idéer.
Därför måste människor vara fria
och få säga vad de tycker.

Det är också viktigt att
människor respekterar varandra.
Människor måste känna sig respekterade.
Då kan människor utveckla
sina tankar och idéer.

Människor ska känna sig respekterade trots att
de har olika kön, kommer från olika platser,
fungerar på olika sätt och älskar olika personer.

Det är också viktigt att respektera barn.
Barn är lika viktiga som vuxna.
Barn ska också få vara med
och förändra samhället.
Därför är det viktigt
att barn får gå i bra och rättvisa skolor.
Då kan barnen bli bra människor.
Och de kan lära sig
att hjälpa samhället nu och i framtiden.

Miljö

Det är viktigt att människor
tar hand om varandra.
Men det är också viktigt att människor
tar hand om miljön och djuren.

Vi i Miljöpartiet tror att det bästa samhället
är snällt mot både människor och miljö.
Därför vill vi ha ett samhälle
där människor har bra liv
och samtidigt är snälla mot miljön.

Men just nu lever vi i Sverige på ett sätt
som är dåligt för miljön.
Vi köper mycket saker,
slänger mycket mat och åker mycket bil.
Om vi fortsätter göra det
kommer naturen bli helt förstörd.

Vi måste tillsammans sluta förstöra naturen.
Vi i Sverige måste samarbeta med varandra.
Och Sverige måste samarbeta med andra länder.
Då kan vi få ett samhälle
som är bra för människor och miljön.

Ekonomi

Ekonomi handlar om pengar.
Ekonomi handlar ofta om de pengar
som samhället har tillsammans.
Vi måste tänka på
vad vi köper för samhällets pengar.
Vi ska inte köpa saker som är dåliga för miljön.

Därför tycker Miljöpartiet att:

 • saker som är bra för miljön ska vara billiga.
 • saker som är dåliga för miljön ska vara dyra.

Till exempel tycker vi att kol och olja
ska vara dyrt.
Kol och olja är dåligt för miljön.
Kol och olja använder vi
för att göra elektricitet.

Men det finns andra sätt att göra elektricitet.
Vi kan göra elektricitet av vind och vatten.
Det är bra för miljön.
Därför ska elektricitet av vind och vatten vara billigt.

Välfärden

I ett samhälle måste alla känna sig fria.
Men alla måste också känna sig trygga och må bra.
Därför är det viktigt med välfärd.

Välfärd betyder att samhället
tar hand om människor som behöver hjälp.
I välfärden får människor också hjälp
med sånt som de inte kan göra själva.
Många saker är en del av välfärden,
till exempel förskola, skolor och sjukhus.

En bra välfärd kostar pengar.
Men alla har inte så mycket pengar.
Därför är det viktigt att
de som har mycket pengar betalar mer.
De som har lite pengar ska betala mindre.

Inom välfärden tycker vi också att det är viktigt att:

 • Sjukvården är bra och hjälper alla.
 • Du ska kunna få samma hjälp var du än bor.
 • De som inte kan tjäna egna pengar
  ska få pengar varje månad ändå.

Världen

Många saker blir bättre runt om i världen.
Till exempel är färre människor fattiga nu.
Men det finns också saker som inte är bra.
En sak som inte är bra
är att människor förstör miljön.

Det måste vi människor stoppa.
Miljön kan bli bättre om
alla människor i världen samarbetar.

Det är viktigt att länder samarbetar.
Men det är också viktigt
att alla länder får bestämma över sig själva.

Men det är viktigt att länder gör bra saker
när de får bestämma själva.
En dålig sak som Sverige gör
är att sälja vapen
till länder där det är krig.
Det måste Sverige sluta med.

I Miljöpartiet drömmer vi
om en värld utan vapen och krig.
Ingen ska tvingas fly från sitt land
för att det är krig där.

I Miljöpartiet drömmer vi också
om en värld utan gränser.
Då kan alla människor flytta var de vill.

Framtiden

Miljöpartiet är ett politiskt parti
som vill göra det bästa för framtiden.
Vi tror det blir bäst när vi hjälper varandra.
Vi ska hjälpa alla människorna och miljön,
nu och i framtiden.

Vi tror att det är snälla och hjälpsamma människor
som kommer göra världen bättre.
Varje bra förändring börjar med
att någon tror på något.
Vi tror på dig!
Du gör skillnad.