Skola

Den viktigaste skolfrågan är att verka för att reducera lärarnas administration och andra uppdrag till ett minimum så att de får möjlighet att genomföra sitt uppdrag av kunskapsförmedling och att hjälpa eleverna att växa som människor.

Miljöpartiet vill

  • att stöd åt elever som behöver det sätts in så tidigt som möjligt
  • stärka de estetiska ämnena samt idrotten i skolan
  • att skolans elevhälsa har resurser att utreda hot och kränkningar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: