Förskola och skola

Förskola och skola

Den viktigaste skolfrågan är att verka för att reducera lärarnas administration och andra uppdrag till ett minimum så att de får möjlighet att genomföra sitt uppdrag av kunskapsförmedling och att hjälpa eleverna att växa som människor.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Förskola och skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter