Positiv nyhet för klimatarbetet i Motala

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att inrätta en heltidstjänst som energi- och klimatstrateg i Motala kommun. Tjänsten kommer att innefatta energi- och klimatrådgivning på 50% och strategiskt arbete bl. a med revidering av kommunens energiplan på 50%. För energi- och klimatrådgivning utgår statliga medel via Energimyndigheten och kommunen bygger på med ytterligare en halvtidstjänst. En heltidstjänst gör det lättare att rekrytera en kompetent och lämplig energi- och klimatstrateg till Motala.  Det är en framgång för Miljöpartiet och klimatarbetet att denna tjänst äntligen kommer att utlysas. Med en rödgrön regering satsas det en hel del statliga medel för att kommuner/regioner ska ta sitt ansvar för att uppnå Parisavtalets mål. Koldioxidutsläppen som leder till klimatförändringar måste hejdas genom omställning till förnybar energi och klimatsmart resande. Motalas möjlighet att söka pengar exempelvis ur Klimatklivet ökar när kommunen får en energi- och klimatstrateg på plats.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: