Människa och Omsorg

Alla ska känna sig välkomna i Mullsjö och Sandhem och alla ska ha möjlighet att komma till tals. Människor är en tillgång och olika kulturer berikar.

Vi vet att det är en bättre investering för såväl människor som ekonomiskt att arbeta förebyggande och vi vet att detta behövs på alla nivåer. 

 

Vi vill värna även äldre människors integritet och värde. Vi tycker därför att man ska ha möjlighet till enskilt boende även på korttidsboende. 

          

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: