Miljö

Vi vill begränsa klimatförändringarna så att våra barn och barnbarns framtid inte förstörs. Därför är vi i grunden positiva till vindkraft - som kan hjälpa oss att bromsa den globala uppvärmningen. Det är viktigt att varje vindkraftverks placering prövas så att det stör så lite så som möjligt. 

Därför har vi röstat ja till vindkraftverk i delar av kommunen där störningen varit låg (Kommunfullmäktige maj 2014).

 

Vi vill att våra inomhusmiljöer ska vara sunda att vistas i. Vid bebyggelse och renovering ska miljöfarliga material och ämnen undvikas i största möjliga mån. Därför har vi lagt in en motion om giftfri förskolemiljö (Kommunfullmäktige, juni 2013)

 

Vi vet att om kommuninvånarna tvättar bilarna ute på gatorna förorenas Mullsjön och badvattnet och livet i sjön förstörs. 

Därför vill Vi fortsätta att arbeta för en ”Gör Det Själv” biltvätthall i kommunen.

 

Vi vill också att kommunens matavfall ska komposteras eller rötas. Idag eldas det upp vilket är ett slöseri med resurser.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: