Samhällsplanering

Vi vill få fler invånare till Mullsjö genom att invånarna kan ha ett bra liv här. Vi tror att en bra skola, ett rikt föreningsliv, bra kommunikationer och trevliga mötesplatser är viktigt för en attraktiv ort. Inte bara att vi har attraktiva tomter.

 

Vi vill att Mullsjö centrum ska vara ett centrum för människor. Vi vill därför omvandla området längs norra stranden till ett område med strandpromenad, lekplats, brygga ut i sjön, soldäck och andra trevliga mötesplatser där så väl nya som gamla Mullsjöbor kan trivas. Därför har vi arbetat för att få in detta i den nya översiktsplanen. 

 

Miljöpartiet har också lagt in en motion om ett parkområde för alla åldrar vid Badparken på Sjövägen. Vi kommer att arbeta vidare för att denna parken anläggs men även att fler lekparker i kommunen byggs.

 

Vi vill bevara och utveckla det Stråkennära området väster om väg 47 för friluftsliv (längs sjön, norr om fiskdammarna). Därför har vi arbetat för att få in detta i den nya översiktsplanen.

 

Vi vill också:

…att det ska vara lätt att komma till Mullsjö och Sandhem - och att komma härifrån. Det är viktigt med bra och fungerande kollektivtrafik.

 

… arbeta för att utveckla cykelvägnätet i kommunen. Vi vill få till stånd en cykelväg mellan Mullsjö och Sandhem. Fler och bättre cykelvägar gör att fler cyklar, vilket är bra för miljön och hälsan. Bättre och säkrare cykelvägar minskar också olycksrisken.

 

… att nybyggnationer ska anpassas så de smälter in i omgivningarna och utgå från den befintliga naturen.  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: