Valmanifest 2014 – 2018

Valmanifest 2014 – 2018

Detta valmanifest arbetades fram i styrelsen den 12.augusti 2014
Vi vill att:

1) all mat som serveras inom kommunens verksamheter skall vara till största delen närodlat och ekologisk.

2) all åkermark skall reserveras för odling och inte exploateras för byggnation.

3) kommunens ungdomar skall få ett eget ungdomens hus.

4) fler gröna näringar skall etableras i kommunen.

5) lärartätheten höjs i kommunens skolor till minst riksgenomsnittet så att alla elever får den hjälp och det stöd de behöver.

6) invånarnas inflytande i detaljplanfrågornas tidiga skede stärks avservärt.

Miljöpartiet i Munkedal kommer bekämpa svåger och kompispolitik var den än ger sig till känna.

Miljöpartiet värnar om strandskydd, naturskydd, rent vatten, ren luft och en giftfri natur.

Vad vill DU ge dina barn och barnbarn?

Nyheter på Valmanifest 2014 – 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter