Motioner

Motioner

Lagda motioner under mandatperioden 2010-2014
Under innevarande mandatperiod har vi i munkedal lagt olika motioner som delvis fick bifall i kommunfullmäktige.

Motion för gratis isgrus till alla invånare, i alla tätorter. bifölls 2013.

Motion för bevarande av samhällsservice, kontanthantering i Munkedals kommun hos Swedbank. Tyävrr inget bifall men vi försöker igen.

Motion angående att Önnebacka förskola ska behålla tillagningskök på plats. Bifölls 2010

Motion angående att kommunen inför gratis resor med kollektivtrafik inom Munkedals kommun för ålderspensionärer som är bosatta i Munkedals kommun. Pågående 2014.

Motion angående granskningar av upphandlingsförfarande i kommunen. Denna motion ledde till att det nu finns stränga kontroller angående upphandling, anlitande av företag och granskning av räkningar till kommunen. Bifölls 2010.

Motion för att kommunen ansluter sig till Major for Peace (borgmästare mot kärnvapen). Bifölls 2012 (Kommunen anslöt sig).

Motion angående att ingen genmanipulerad gröda får odlas på kommunal mark. Bifölls 2011.

Motion angående energisparåtgärder, införande av LED lampor inom hela kommunen. Bifölls inte 2012.

Motion tillsammans med Folkpartiet och Vänsterpartiet angående att inrätta ett välfördsutskott. Skriven 2012, infördes 2013.

Motion angående integration av invandrare på landsbygden med byggprojekt i övergivna byggnader. pågående 2014.

Motion om att 50% av all skogsmark i kommunen tas bort från försäljning och avverkning under 25 år för att spara till nästa generation. Bifölls inte 2010.

Motion angående fritidsgård, ungdomenshus i komunen. Skrivet 2010 och sedan sedan 2012 finns nu ett ungdomscafé.

Motion om att kommunen inför en handlningsplan angående Peak Oil, vad händer när oljan tar slut eller blir så dyr att transporter av livsmedel påverkas med mera. Bifölls inte 2013, fullmäktige såg ingen direkt fara de närmsta åren.

Motion om strategi om Grön IT, innebär stora energibesparingar. Bifölls Juni 2014.

Motion om att införa intraprenad i kommunens verksamheter, innebär att de anställda driver verksamheten i egen regi. Pågående 2014.

Motion om policy för hur trådlösa nätverk och mobiltelefoni ska användas i kommunala verksamheter, Innebär inga trådlösa nätverk på dagis med barn under tre år. Pågående 2014.

Motion om att anpassa kommunens upphandlingsregler efter nya direktiv från EU, innebär möjligheten till inköp av livsmedel producerat i kommunen. Samtidig ska anslaget för livsmedel i köken ökas med 10 % och andelen ekologiska livsmedel ska ökas till 30 %. Tyvärr avslogs motionen den 14.augusti 2014, detta säger mycket om kommunens ambitioner att ha bra mat i skolan och landsbyggdsutveckling.

Nyheter på Motioner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter