Gårvik och Bergsvik

MP Munkedal vill bevara strandskydd och naturskydd.

Miljöpartiet i Munkedal är emot byggnation av en ny marina (båthamn) i gårvik, vi ställer oss också frågande till att lägga vatten och avlopp till Bergsvik och Gårvik som skulle leda till ny bebyggelse i båda områdena med stor miljöförstöring som följd. Bergsvik och Gårvik är gamla fritidshusområden och all förändring där ska ske i dialog med de boende, men vi säger nej till en förändring av de nuvarande skyddade områdena.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: