Fler förskoleavdelningar på samma yta

Motion till kommunfullmäktige den 2 februari 2015

Källa: btb.se

Varför bygga förskolor i ett plan?
Idag är de flesta fristående förskolor i Nacka byggda som enplansbyggnader. Detta gör att många förskolor tar upp mer byggyta än de egentligen behöver. Bygger man istället i två plan får man in dubbelt så många avdelningar på samma byggyta. Miljöpartiet vill för att kunna möta framtida behov redan idag förbereda så att kommunens befintliga förskolor kan byggas om till två plan. Eftersom detaljplanerna idag ofta bara tillåter förskolor i ett plan leder det till att nya eller tillbyggda förskolor tar upp onödigt stort utrymme. 

Att snabbt ändra en detaljplan när behovet redan uppstått är i praktiken omöjligt
Det är inte överallt det passar in med förskolor i två plan men även där det passar in får man inte bygga i två plan om inte detaljplanen tillåter detta. Att ändra en detaljplan är ofta en mångårig process. Därför vill vi i Miljöpartiet att kommunen proaktivt går igenom alla detaljplaner som innehåller förskolor och ändrar så att dessa tillåter förskolor i två plan. På så sätt kan man bygga till en extra våning om behovet uppstår och spara värdefulla park- och lekytor.

Miljöpartiet yrkar på att: 

  •  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram detaljplaneförändringar som tillåter att alla befintliga förskolor när/om behov uppstår kan byggas om till två plan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: