Nacka måste ta ställning mot angiverilagen

Sverige har nu en regering som tillsatt en utredning för att införa angiverilagar i Sverige. Angiveri. Det som genom historien enbart fört med sig förföljelse, hot och hat mot de allra mest utsatta i samhället och slagit sönder tillit och medmänsklighet, det kan nu bli verklighet också i Nacka.

Regeringen och Sverigedemokraterna ska nu utreda hur man kan tvinga offentliganställda att ange människor som av olika orsaker befinner sig papperslösa i Sverige. Lärare, barnskötare, fritidspedagoger. Skolkuratorn.

En rättssäker och snabb asylprocess är viktigt både för samhället och den som söker asyl. Men vi kan inte ha ett system där den enskilde medarbetaren som i mötet med de allra mest utsatta i samhället ska agera gränspolis.

Vi pratar om tonåringen som flytt tvångsäktenskapet men inte kan bevisa för Migrationsverket att det kommer att äga rum – ska en lärare tvingas ange eleven? Det handlar om den ensamstående föräldern som flytt med sina barn över Medelhavet och som inte kan bevisa sin identitet, ska vården då tvingas ange dem när de söker vård? Ska socialtjänsten ange den kvinna som är papperslös men söker akut boende för sig och sina barn undan en våldsam man?

Anställda i det offentliga Sverige – lärare, barnmorskor, läkare och socionomer – är beroende av att kunna skapa tillit och förtroende mellan sig och den som söker samhällets insatser. Vårt solidariska Sverige är byggt utifrån grundprincipen att enskilda medarbetare ska göra allt de kan för att stödja de medborgare som söker insatser, utan att göra skillnad på person.

Ett angiverisamhälle kan aldrig accepteras. Ansvariga myndigheter måste själva ta ansvar för en rättssäker asylprövning som säkrar de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Anställda i skolor, vård och omsorg ska aldrig kunna tvingas från sitt oberoende av klåfingriga politiker.

Den avhumanisering och den uppenbara förtroendekris för samhällssystemet som angiverilagstiftningen kommer att innebära, är förödande för det gemensamma samhällsbygget. Världen behöver inte mer av ”vi och dem”. Det vi behöver är solidaritet och medmänsklighet. Vi behöver ett samhälle där alla kan känna sig trygga.

Som politiker, arbetsgivare och medmänniskor är det vår skyldighet att ta hand om alla som bor i vår kommun. Miljöpartiet föreslår att Nacka tidigt och tydligt säger ifrån om regeringens angiverilag och har lämnat ett politikerinitiativ till kommunstyrelsen om detta.

2023-10-02_KS_PI_angiverilagen

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter