Stadsodling för integration och sociala möten

Motion till kommunfullmäktige 2 februari 2015.

I Nacka finns det mycket odlingsbar kommunal mark, t.ex. gräsmattor, slänter och andra grönområden. Samtidigt finns ett stort behov av att integrera människor från alla länder i vår samhällsgemenskap.

I Sverige är småskalig odling oftast en hobbyverksamhet, medan det i andra delar av världen kan det vara en viktig del i livsmedelsförsörjningen. Att människor med olika kulturell bakgrund tillsammans kan syssla med att odla, antingen det gäller grönsaker eller blommor, ger upphov till gränsöverskridande möten. Det kan även ge en meningsfull sysselsättning i väntan på ett nytt jobb eller besked om ett eventuellt uppehållstillstånd. Stadsodling kan således även vara ett socialt projekt, där man utbyter erfarenheter och människor kommer närmre varandra.

På många platser i världen men även i Sverige finns större projekt där människor odlar tillsammans, t.ex. ”Seved” i Malmö, "Stadsjord" i Göteborg eller vårt eget lokala ”Odla med solen”. Miljöpartiet vill att Nacka kommun initierar och hjälper till att organisera ett stadsodlingsprojekt med fokus på integration. Ett projekt med en bred samverkan mellan olika aktörer, för att ge en större förankring kring de sociala mötena. De olika aktörerna kan förutom kommunen vara, t.ex. arbetsförmedlingen, olika föreningar eller religiösa samfund.

Ett större stadsodlingsprojekt enligt ovan skulle bidra till en ökad integration, bättre hälsa bland deltagarna, en attraktivare kommun och, som en bonus, tillgång till närodlade ekologiska grönsaker.

Miljöpartiet yrkar därför på: 
- Att kommunen startar ett integrationsprojekt utifrån stadsodling tillsammans med andra intresserade aktörer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: