Vi hjälps åt att hitta skyddsvärd natur

Nacka kommun har tack vare överenskommelsen mellan Miljöpartiet och M, C, L och KD nu
ett mål om att skydda totalt 30% av Nackas yta. Det här är ett mål helt i linje med såväl EU:s
som FN:s ambitioner och utgår från vad forskningen säger krävs för att vi ska bevara våra
livgivande ekosystem. Nu lägger vi i Miljöpartiet i Nacka ett förslag om att låta Nackas invånare och föreningar delta i att identifiera skyddsvärda platser.

Det är kommunens tjänstepersoner som ska identifiera skyddsvärda områden och vi ser
gärna att man i det arbetet tar hjälp av exempelvis civilsamhället. Flera (lokala) föreningar
har till exempel olika förslag på områden att skydda, dels med anledning av höga
naturvärden men också sett till deras rekreationsvärden, som t.ex. Grävlingsberg, Älgö
Gammelskog, Backeböl och delar av Erstaviks marker.

Miljöpartiet vill att kommunen utnyttjar den lokala kunskap och erfarenhet som finns hos
kommuninvånare och föreningar när vi identifierar skyddsvärda områden. Genom att ta in
synpunkter brett får vi en bra bild av vilka områden som uppskattas och används och tar till
vara föreningars sakkunskaper, ett proaktivt sätt att arbeta såväl med naturskydd som
medskapande stadsutveckling.

Mot bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet att Nackas civil- och lokalsamhälle på lämpligt sätt involveras i arbetet med att nå målet om 30 % skydd av natur.

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter