Utan bina stannar staden. Vi föreslår nytt grönt paket

Staden är avgörande för att möta klimatutmaningen och ställa om samhället för att minska mänsklighetens påverkan på jorden och vad, hur och var vi bygger är viktiga pusselbitar. För Miljöpartiet är det avgörande att vi bygger en hållbar stad och förbättrar kunskapen om hur vi stärker grönskan.

Vad vi planterar spelar roll för den biologiska mångfalden och de gröna mellanrummen och stråken blir ännu viktigare. Vi behöver tänka flöden, inte öar, och knyta ihop grönskan både för våra pollinatörer men också för att få ett grönt intryck. Mellan träden på stadsgatorna, på torg, hus och gårdar, i dikeskanter och rondeller. Vi måste skapa mer liv i staden med gröna tak, gröna bullerskydd och stadsodling samtidigt som vi bevarar unika naturområden och ökar andelen skyddad natur.

Tack vare Miljöpartiets samverkansavtal med M, C, L och KD har hela arbetet med miljö- och klimatpolitiken flyttats fram. Vi har fått upp dessa frågor på bordet och upplever ett konstruktivt och bra samtal. En helt ny klimatstrategisk enhet finns nu också i Nacka för att bl.a. arbeta med dessa frågor.

Vi behöver göra mycket, men ofta kan det inte göras inom ramen för ett enskilt byggprojekt. Det är en ny sorts samverkan som måste till för att slå fast vem som ska göra något och hur det ska finansieras och vi ser ett behov att både ställa krav på de som bygger och oss själva som kommun.

Ibland kan grönska på kort sikt kosta mer, i form av underhåll som snöröjning, vattning och plantering eller till följd av att vi väljer dyrare alternativ för att anlägga jordbäddar och välja växtlighet. Därför föreslår vi ett nytt grönt paket för biologisk mångfald, med en rad åtgärder och nya arbetssätt för en levande stad där:

  • Våra stadsgator utvecklas med växtlighet för pollinatörer och grönare intryck
  • Platser att anlägga stadsängar på identifieras, även i samarbete med privata fastighetsägare
  • Ett projekt med levande dikeskanter och rondeller testas
  • Ett projekt med ”stadsodling” där Nacka upplåter plats åt invånare som vill sköta gemensamma ytor startas (det kan vara någon av ytorna i punkterna ovan till exempel)
  • Nya modeller för finansiering av gröna värden i stadsbyggandet utvecklas

Idag märks tyvärr en stor tillbakagång av pollinatörer, allra helst där människan gör avtryck, trots att de är livsviktiga för vår överlevnad. Vi måste skapa en levandemiljö bättre rustad för klimatförändringarna, en närmiljö som blir tystare och renare där vi också lyfter biologisk mångfald.

För utan bina stannar staden. Och det är ingen bi-sak, så att säga.

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter