Rättvis skola

Rättvis skola

En rättvis och meningsfull skola är alla barns rättighet. Miljöpartiets syn på skolan bygger på att alla barn och unga i grunden är aktiva och kreativa individer med förutsättningar att bli solidariska, ansvarstagande och lyckliga vuxna. En rättvis och meningsfull skola är en trygg skola som stimulerar till livslångt lärande och ger möjligheter till personlig utveckling.
Nacka är inte bäst
Nacka är bra när det gäller skolresultaten för barn och elever i förskolor och skolor men sämre när det gäller andel behöriga pedagoger, lärartäthet och sjukdomstal hos lärare. En stor utmaning är just att öka andelen personal med förskollärarutbildning i förskolan och andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemsverksamheten men även att locka hit behöriga lärare, få dem att må bra och att stanna kvar. En stor utmaning i Nacka är att minska barngrupperna och hålla riktvärdet på antal barn per förskolpedagog. Utbildade pedagoger är en del men dessa måste även ha möjligheten att bedriva pedagogisk verksamhet, se och ha tid för varje barn.

 

Stora barngrupper
En utmaning för Nacka kommun är att minska barngrupperna och hålla riktvärdet på antal barn per förskolepedagog. Utbildade pedagoger är en del men dessa måste även ha möjligheten att bedriva pedagogisk verksamhet, se och ha tid för alla barn. Miljöpartiet vill ha fler pedagoger i förskolan och att minst två av tre som jobbar i en förskola ska ha någon form av pedagogisk högskoleutbildning.

 

Höga hyror
Tyvärr måste en del skolor lägga en stor andel av skolpengen på höga internhyror till kommunen istället för på lärare och undervisningsmaterial. Detta leder till orättvisor då vissa skolor har mindre pengar per elev till den pedagogiska verksamheten. Miljöpartiet vill att kommunens egna skolor och förskolor får full ersättning för sina hyreskostnader i ett system vid sidan om skolpengen.

 

Pedagogiska måltider och vidareutbildning i klimatsmart mat
De pedagogiska måltiderna i skolan är ett viktigt lärandeverktyg. Därför ska den tid pedagoger och lärare äter tillsammans med barn och elever ingå i arbetstiden och lunchen ska vara gratis. Förutom att ge energi och näring kan måltiden ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil. Vi i Miljöpartiet vill införa pedagogiska måltider i förskolan och skolan upp till årskurs sex. Detta innebär att vi i Miljöpartiet vill att lärare gratis och under betald arbetstid ska kunna äta tillsammans med sina elever. Vi vill också att det tas fram mål och riktlinjer för pedagogiska måltider i Nacka.

Arbetet för att nå Nackas miljömål bedrivs även i bespisningsköken. Genom att arbeta med vegetarisk/vegansk matlagning, ekologiskt och mot matsvinn reducerar vi vårt klimatavtryck avsevärt. Vi vill ge Nackas bespisningspersonal möjlighet att vidareutbilda sig i klimatsmart matlagning. Detta skulle även kunna locka fler engagerade kockar till Nacka, något vi behöver särskilt mot bakgrund av att Nacka växer.

Elevinflytande
Miljöpartiet anser att elevinflytande inte bara är en del av lärandet utan också en del av en medveten utveckling av skolan. Skolan ska vara demokratisk och såväl elever som föräldrar och medarbetare ska ha inflytande i skolans styrning och verksamhet. Elever som får inflytande över sin egen skolgång mår bättre då de blir mindre stressade och de tar också större ansvar för sina studier och sin närmiljö. Ingen vill gå till en arbetsplats med känslan av att man inte kan påverka sin fysiska och psykiska arbetsmiljö. Skolan är Sveriges viktigaste arbetsplats och den borde inte vara ett undantag. 
Vi vill att alla skolor i Nacka kommun erbjuds möjligheten att ingå i ett projekt för att utveckla det reella elevinflytandet genom att de träffas och lära från varandra. Projektet bör inkludera både rektorer, lärare och elever och ska ledas av och samordnas genom Nacka kommun.

 

Nyheter på Rättvis skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter