Grönt genomslag

Grön politik vi drivit igenom i Nacka

Miljöpartiet sitter inte med i den styrande majoriteten i Nacka men har ett samverkansavtal med M, C, L och KD där vi fått igenom 25 punkter med miljö- och klimatpolitik.

Här är några exempel på politik som genomförts under denna mandatperiod, 2022-2026

 • Kommunen har som mål att skydda 30 % natur
 • Alla nya stadsbyggnadsprojekt ska använda ”Grönytefaktor” vilket kommer skapa en gröna, tystare och mer behaglig stadsmiljö.
 • En naturvårdsplan ska tas fram för att värna den biologiska mångfalden och samtidigt tillgängliggöra naturen för nackaborna. Planen ska inkludera sjöar, våtmarker och vattendrag.
 • Passivhusstandard ska uppmuntras i alla stadsbyggnadsprojekt. I ett av kommunens kommande större byggprojekt (förskola eller skola) ska minst passivhusstandard användas. Projektet ska utvärderas och användas som underlag i framtida kommunala byggprojekt.
 • Solpaneler på alla kommunala byggnader senast 2026
 • En helt ny klimat- och miljödirektör med övergripande ansvar för kommunens hållbarhetsarbete
 • Kommunala energirådgivare med uppdrag att göra det enkelt för både privatpersoner och företag att ställa om
 • Övergång till en helt fossilfri fordonsflotta senast 2026
 • 100% el med Bra miljöval som miljömärkning för kommunens fastigheter
 • Höjt cykel mål, en ny cykelstrategi och en ny cykelplan
 • Satsning på säkra cykelvägar för barn och unga, till och från skolan samt fritidsaktiviteter
Andra av våra förslag som vi fått igenom tidigare år
 • Gröna obligationer (Miljöpartiets förslag från 2016 som infördes 2018)
 • Skolor och andra kommunala byggnader ska byggas i massivträ (förslag från 2018 som införs 2022)
 • Ta fram en klimatanpassningsplan (Miljöpartiets förslag från 2016 klubbades 2022)
 • Inventera och återställ Nackas våtmarker (Miljöpartiets förslag från 2019 som genomfördes 2020 genom en inventering)
 • Förmånscykel till kommunanställda (Miljöpartiets förslag från 2015 som genomfördes 2016)

I nästa val hoppas vi gå framåt och få mandat att driva ännu mer grön politik!

Nyheter på Energi och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter