Ungas ökade delaktighet i det politiska samtalet

Många ungdomar känner idag en frustration över att de inte känner sig tillräckligt inkluderade och lyssnade på och att det är svårt att påverka utvecklingen i kommunen.

Miljöpartiet vill

  • anordna politikercafé på Brinellgymnasiet 1 ggr/år
  • anordna paneldebatt där gymnasisterna bestämmer ämne
  • att ett Kommunfullmäktigesammanträde flyttas till Brinellgymnasiet

Samällsfrågor, delaktighet och engagemang i den politiska debatten är viktigt ur demokratihänseende. Allt från nationell till regional men framförallt på lokal nivå. Många ungdomar känner idag en frustration över att de inte känner sig tillräckligt inkluderade och lyssnade på och att det är svårt att påverka utvecklingen i kommunen.
Att kunna lägga en röst vart fjärde år i kommunalval är inte tillräckligt anser vi. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: