Tillgänglig kommunal anslagstavla

Ett sätt att göra den kommunala anslagstavlan mer tillgänglig är genom en kanal som är tillgänglig all tid och nästan överallt - internet.

Miljöpartiet vill

  • tillhandahålla en digital version av kommunala anslagstavlan på www.nassjo.se
  • att den digitala version kompletteras med relaterad information tex. protokoll och hur beslut överklagas.

Detta handlar om att göra den kommunala anslagstavlan tillgänglig på Nässjö kommuns hemsida.
På den kommunala anslagstavlan i Stadshuset sätter kommunen upp den information som kommunallagen kräver. Här måste t.ex. bevis för justering av protokoll anslås för att felaktiga beslut ska kunna överklagas.
Få kommuninvånare känner ens till var denna anslagstavla finns. Den är inte heller speciellt tillgänglig, då den finns på en enda fysisk plats som man bara kan nå under kontorstid. Man kan även fråga sig hur tillgänglig den är för personer med funktionsnedsättning, t.ex. synskadade.
Ett sätt att göra den kommunala anslagstavlan mer tillgänglig är genom en kanal som är tillgänglig all tid och nästan överallt - internet. En kommunal anslagstavla på internet skulle kunna öka medborgarnas delaktighet i de kommunala besluten. Informationen skulle även bli mer tillgänglig för funktionshindrade som med tekniska hjälpmedel kan ta del av webbsidor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: