Solceller från början

Solceller från början

Vi förbrukar mycket el. Mobiltelefoner och annan elekronik ska laddas liksom eldrivna bilar. All el som vi använder i vår vardag måste produceras på något sätt. Att bygga ut kraftstationer i våra vattendrag går bara till en viss del, och kärnkraften är på att avvecklas.
Vindkraft är ett exempel på oändlig energi liksom den från solceller. När det gäller de senare har tekniken utvecklats så att energiuttaget blir högre medan priserna sjunkit. Det kan också finnas statliga bidrag för solceller att söka. Många tror att det måste vara klarblå himmel och strålande sol för att solceller ska omvandla energi. Strålande sol ger förstås de bästa förutsättningar, men även mulna dagar producerar solceller elektrisk energi.

Eventuell överskottsel kan säljas på det allmänna elnätet. Ett bidrag till klimatsmart el. Det byggs en hel del i Nässjö kommun. Bland annat förskolor och skolor. Men det byggs också bostäder av olika slag och med olika upplåtelseformer. Både av det kommunala bostadsbolaget Linden och av byggherrar. Nässjö förväntas också växa med utbyggnad av den så kallade Västra staden. Sport- och simhallar (med stora ytor lämpade för solceller) förväntas också uppföras över tid. Var finns planerna för solceller på de byggnader som uppförs?

Naturligtvis ska vi tänka solceller på planeringsstadiet. Placera byggnader så att de med solceller kan dra maximal nytta av solen. Utforma tak med tanke på solceller. Tänk solceller också på fasader och balkongfronter, så att Nässjö utvecklas till en klimat- och energismart stad som redan på planeringsstadiet undersöker möjligheten att förse de byggnader som kommunen själv uppför med solceller för att uppnå maximal energieffektivitet. När andra aktörer uppför byggnader i Nässjö skall det klart framgå att Nässjö kommun gärna ser solceller och/eller andra energismarta lösningar på, eller i anslutning till, de byggnader som uppförs i staden. Ett förhållningssätt som stärker Nässjös platsvarumärke och goodwill på flera sätt.

Kommunfullmäktigegruppen (MP)

Mert Cimen

Rikard Salander

Etelka Huber

Märit Strindberg

Relaterade nyheter

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter