Demokrati

Många ungdomar känner idag en frustration över att de inte känner sig tillräckligt inkluderade och lyssnade på och att det är svårt att påverka utvecklingen i kommunen.

Miljöpartiet vill

Samällsfrågor, delaktighet och engagemang i den politiska debatten är viktigt ur demokratihänseende. Allt från nationell till regional men framförallt på lokal nivå. Många ungdomar känner idag en frustration över att de inte känner sig tillräckligt inkluderade och lyssnade på och att det är svårt att påverka utvecklingen i kommunen.
Att kunna lägga en röst vart fjärde år i kommunalval är inte tillräckligt anser vi. 

Nyheter på Demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter