Lokal demokrati

Lokal demokrati

Miljöpartiet ser ett stort värde i att kommuninvånarna får möjlighet att vara delaktiga i beslut. Därför vill vi gärna se öppna nämndsammanträden och lokala folkomröstningar helst i digitalt format.

Miljöpartiet vill

Riksdagen beslutade att förstärka och uppmuntra folkinitiativ genom att göra det svårare att avvisa. Från 1 januari 2011 krävs 2/3 av fullmäktiges ledamöter för att detta ska avslås. Tydlig tanke för att uppmuntra engagemang.

Dessutom är öppna nämndmöten en självklarhet för oss. Inte minst i viktiga frågor som rör skola och utbildning har Nässjö kommuns  styrande majoritet valt att hålla möten bakom stängda dörrar för att slippa insyn och besvärliga frågor och synpunkter.

Så var det i frågan om Centralskolan/Framtidens skola och så var det när frågan om Ängs skola var på dagordningen i Barn-coh Utbildningsnämnden.

De flesta öppna nämndmöten har inte särskilt många åhörare, men det är inget argument för stängda dörrar. Är inte mötet öppet, kommer det inte heller att rapporteras i tidningen och på nyhetssajter. Viktiga frågor beslutas utan att medborgarna fått möjlighet att ge sin syn på saken.

För oss i Miljöpartiet är öppna nämndmöten en självklarhet, en viktig del av demokratin.

 

Nyheter på Lokal demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter