Likvärdiga villkor och levande landsbygd

Den sociala hållbarheten är Miljöpartiets yttersta mål.

Miljöpartiet vill

  • att barngrupperna i förskolan inte är större än 15 barn
  • att en visselblåsarfunktion mot sextrakasserier i skolan införs
  • att det byggs flera nya äldreboenden, även på landsbygden
  • att kollektivtrafiken byggs ut ännu mer på landsbygden

Jämställdhet och barnperspektiv på all samhällsutveckling är ett rättvisekrav. Den psykiska ohälsan hos unga måste bekämpas. De äldre ska känna sig trygga i att kommunen har en väl fungerande omsorg också de kommande åren. Ideella organisationer betyder mycket för att ställa om Nora till ett hållbart samhälle. Dessa ska stödjas. Miljöpartiet vill att hela Nora ska leva. Därför ska det vara lätt att bo och driva företag på ett hållbart sätt också på landsbygden. Även när du blir gammal och vill flytta från huset ska du kunna bo kvar i byn, på ett äldreboende.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: