En levande stad och landsbygd

En levande stad och landsbygd

Den sociala hållbarheten är Miljöpartiets yttersta mål.

Miljöpartiet vill

Jämställdhet och barnperspektiv på all samhällsutveckling är ett rättvisekrav. Den psykiska ohälsan hos unga måste bekämpas. De äldre ska känna sig trygga i att kommunen har en väl fungerande omsorg också de kommande åren. Ideella organisationer betyder mycket för att ställa om Nora till ett hållbart samhälle. Dessa ska stödjas. Miljöpartiet vill att hela Nora ska leva. Därför ska det vara lätt att bo och driva företag på ett hållbart sätt också på landsbygden. Även när du blir gammal och vill flytta från huset ska du kunna bo kvar i byn, på ett äldreboende.

Nyheter på En levande stad och landsbygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter