Fråga tjejerna vad de tycker

Fråga tjejerna vad de tycker

Låt tjejer få vara med och utforma spontanidrottsplatserna uppmanade MP:s Mia Sköld. Samtidigt förespås ett stort trafikkaos i city.
Artikel från NT:

http://www.nt.se/nyheter/mia-skold-mp-fraga-tjejerna-vad-de-tycker-9845330.aspx

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter