Bekämpa klimatförändringen

Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Senaste forskning ska vara ledstjärna för kommunens arbete med klimatanpassningsåtgärder. Därför är det mycket viktigt att kommunen har ett tätt samarbete med forskning och med SMHI i det arbetet.

Det behövs fler och större ytor som anpassas för de klimatförändringar vi har att vänta. Hårdgjorda ytor behöver få genomsläppliga material och större avrinningsområden behöver skapas för att inte regnvatten ska orsaka översvämningar, eller för att det inte ska hamna i avloppet och våra hav, i stället för i grundvattnet.

Ett effektivt sätt att värna miljön och arbeta klimateffektivt är att bygga i trä. Norrköpings kommun bör ha en träbyggnadsstrategi där allt större del av de nybyggda husen byggs i trä.

Genom att införa klimatkompensation på tjänsteresor vill Miljöpartiet att fler av dessa sker med kollektivtrafik eller att fler möten hålls digitalt. Vi vill också att kommunens tjänstefordon körs på det bränsle som tar mest hänsyn till miljön och vår hälsa. El i första hand, biogas i andra. Vi vill att kommunen går före och genom att själva välja elbilar i sin bilpool bidra till att utbyggnaden av laddinfrastrukturen i kommunen skyndas på.

Vi vill:

  • att kommunen klimatkompenserar tjänsteresor.
  • att kommunens bilpool består av el- eller gasdrivna tjänstefordon.
  • Att kommunen byter hårdgjorda ytor mot genomsläppliga.

Nyheter på Bekämpa klimatförändringen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter