Grön ideologi

Grön ideologi

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla människor kan leva goda liv, där grunden är solidaritet och målet är hållbarhet.
Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla människor kan leva goda liv, där grunden är solidaritet och målet är hållbarhet. Den gränslösa solidariteten kan uttryckas trefaldigt: Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med världens alla människor.

Även hållbarheten har tre dimensioner: Ekologisk, ekonomisk och social.

 

Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill, kan och ska ta ansvar. Miljöpartiet vill vara en röst även för de som inte kan göra sina röster hörda, vi  tar ansvar för framtiden och vi inser att ett hållbart samhälle bygger på insikten om att naturlagarna inte är förhandlingsbara.

 

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Vi vill bryta ned alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället.

Vi är ett feministiskt parti som försvarar alla människors rätt att vara unika och ser styrkan i ett mångkulturellt samhälle.

Arbetslöshet är ett av de största hoten mot ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk   utveckling inom kretsloppsekonomi och miljöteknik skapar arbeten i byggandet av det hållbara samhället och ger dubbel samhällsnytta.

 

I Norrköpings kommun lever många människor under socialt svåra förhållanden Trenden är att samhällsklyftorna växer, politiken inom social hållbarhet måste utvecklas.

Världen och mänskligheten är i ständig förändring. En ohållbar livsstil har försatt planeten Jorden i okontrollerbara processer av global uppvärmning och snabba miljöförändringar. Norrköpings kommun har huvudansvaret för den lokala miljön och bidrar också till de globala miljöförändringarna. Omställningen av samhället till hållbarhet måste påskyndas.

Nyheter på Grön ideologi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter