Hållbar energi för alla

Hållbar energi för alla

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.
Kommunen ska stimulera enskilda och företag att gå över till förnybar energi och att framställa biobränslen och sol- och vindel. Sådan bränsle- och elproduktion kan vara ett led i landsbygdsutvecklingen och byggandet av det hållbara samhället.

Kommunens energirådgivare ska hjälpa privatpersoner och företag att ställa om sina energisystem till hållbara energislag, och kommunens egen energianvändning ska vara helt fossilfri.

För att minska energianvändningen behöver de hus som byggs ha den allra mest klimatvänliga energiprestandan. Det är idag att bygga plusenergihus, men tekniken finner hela tiden nya lösningar.  Miljöpartiet vill att kommunen bygger med sol- och vindenergialternativ vid nybyggnation, som komplement till andra hållbara energislag.

Senaste forskningen ska prägla medvetandet kring hela kommunens energiarbete. Det är därför viktigt att kommunen samarbetar tätt med universitet i energifrågor.

Vi vill:

  • att kommunens egen energianvändning ska vara helt fossilfri.
  • ha modernaste och miljövänligaste energiprestanda vid all nybyggnation.
  • ha sol- och vindenergialternativ vid all nybyggnation.
  • att kommunen sätter upp solceller på lämpliga kommunala väggar och tak.

Nyheter på Hållbar energi för alla

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter