Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen och minskad påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa.

Vi vill ha ett starkt skydd för konsumenterna genom god konsumentvägledning, tydlig märkning av varor och tjänster och en relevant konsumentutbildning i skolan. Konsumenter ska ha möjligheter att göra fria och upplysta val. Det ger både en hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt motståndskraft, ofta kallad resiliens, inom mänskliga samhällen och ekosystem.

Miljöpartiet vill att kommunen fasar ut all användning av plast där det är möjligt.

Vi vill:

  • säkerställa att människor i kommunen har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.
  • att kommunen skapar en återbruksgalleria i direkt anslutning till Returpunkten.
  • att kommunen fasar ut all användning av plast där det är möjligt.

Nyheter på Hållbar konsumtion och produktion

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter