Ingen fattigdom

Ingen fattigdom

Avskaffa all form av fattigdom överallt.
Alla ska ha rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Samhällets trygghetssystem omfördelar inkomster mellan olika perioder i en människas liv. Det fungerar när man av olika skäl, som t.ex. funktionsnedsättning, sjukdom eller arbetslöshet, för en kortare eller längre tid, inte kan försörja sig själv. Vår vision är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade stöd som går att leva på, oavsett vilken inkomst man har haft tidigare.

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa, utveckling och tillgång till fritidsaktiviteter. Det behövs en politik som ger ökade resurser till de sämst ställda familjerna för att ge alla barn trygghet och minska klyftorna i Sverige. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i arv.

Vi vill:

  • förbättra villkoren för barn som i dag lever i fattigdom genom att ge deras vårdnadshavare bättre möjligheter att försörja sin familj.

Nyheter på Ingen fattigdom

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter