Ingen hunger

Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och främja ett hållbart jordbruk.
Miljöpartiet vill främja lokal ekologisk odling där varken konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel används, genom att kommunen kräver en ökad andel ekologiska livsmedel och varor i offentlig verksamhet. Genom att också lägga klimatkrav i upphandling kan det gå att få mer närodlad, ekologisk mat på våra kommunala tallrikar. Kommunen ska också höja ambitionen att ställa om till vegetarisk mat i sina verksamheter. I den mån kött produceras ska detta ske med KRAV-regler eller genom naturbete och jakt.

Kommunen har ett stort ansvar för att främja ett ekologisk och lokalt baserat jordbruk också genom att försäkra sig om att de av kommunens ägda jordbruksfastigheterna brukas på ett hållbart sätt.

Vi vill:

  • att kommunen verkar för en ökad andel ekologiska varor i offentlig verksamhet.
  • ha vegetarisk mat som norm i kommunen.

Nyheter på Ingen hunger

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter