Världen

Världen

Många har fått det bättre. Välståndet breder ut sig, medellivslängden ökar och barnadödligheten minskar. Materiellt sett håller många människor i det som tidigare beskrivits som utvecklingsländer på att resa sig ur fattigdomen. Samtidigt möter vi nya utmaningar i form av överutnyttjade naturresurser och miljöhot. Svält och förtryck är fortfarande en realitet för många. Merparten av världens fattiga och mest utsatta är kvinnor och barn och det är också kvinnor och barn som drabbas hårdast vid naturkatastrofer eller väpnade konflikter.

Miljöpartiet de gröna strävar efter en värld i balans där solidaritet och respekt för mänskliga rättigheter kombineras med hållbar utveckling och klimaträttvisa över hela jordklotet. Inom den gröna rörelsen finns ett brett stöd för uppfattningen att vi måste stärka det internationella samarbetet kring miljö, fred och utveckling och samtidigt finna sätt att demokratisera den globala ekonomin.

Vår viktigaste uppgift är att rätt och rättvist förvalta våra gemensamma naturresurser. När den biologiska mångfalden minskar och klimatförändringarna ökar kommer det främst drabba människor som lever i fattigdom. Redan i dag är kampen om naturresurser bidragande orsaker till krig och våldsamma konflikter. Den gröna rörelsens uppgift är att finna vägar så att fler människor i världen kan ta del av välstånd, samtidigt som vi möter klimat- och miljöutmaningarna.

Vi vill se Europa som en del av en värld där människor rör sig fritt över gränserna, och där folk och länder handlar och samarbetar med varandra. Det gäller bland annat gränsöverskridande miljöfrågor och skydd av grundläggande mänskliga rättigheter. I dag är EU ett viktigt forum för detta i vår del av världen.

Mänskliga rättigheter, fredlig konflikthantering och en konfliktförebyggande politik behöver sättas i första rummet för EU:s bistånds- och utrikespolitik och bör i inriktas på fattigdomsbekämpning, demokratibyggande och miljöarbete.

EU:s flyktingpolitik har rest höga murar mot omvärlden. Vi anser att människor ska få en reell möjlighet att fly till EU och få en seriös prövning av sina asylskäl. Det måste skapas fler lagliga vägar för människor att invandra till unionen

Vi vill:

  • att kommunen stärker samarbetet med andra kommuner och med andra länder.
  • att Norrköping är en öppen och inkluderande kommun som ser att varje människa behövs, oavsett bakgrund.
  • att kommunens placeringar ska vara hållbara och inte stödja icke förnybar energi, vapen- eller droghandel.

Nyheter på Världen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter