Rent vatten

Säkerställa tillgång till och hållbar vattenförvaltning för alla.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och att tillhandahålla dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig kvantitet är en av samhällets mest strategiskt viktiga uppgifter. I vårt land har vi historisk varit väl försedda med bra råvatten för dricksvattenproduktion, men med ökad befolkning i våra större städer, förändrade nederbördsmönster och näringsläckage från jordbruket är tillgång till rent vatten inte längre en självklarhet varken för människor eller skogs- och åkerbruk.

Det är viktigt att sjön Glans vatten håller god ekologisk status då det är dricksvatten för stora delar av Norrköpings kommuns befolkning.

Vid ny- och ombyggnation behöver nya vattenbesparande system implementeras.

Vi vill:

  • att kommunen försäkra sig om god tillgång till råvatten för alla kommunens innevånare. Kommunen ska också verka för att vattnet håller högsta kvalitet och för sparsamhet med våra vattenresurser.
  • att kommunen säkerställer sjön Glans goda ekologiska status.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: