Gör Nybro centrum bilfritt

Biltrafiken i Nybros centrum har varit mycket omdiskuterad sista tiden. MP Nybro har tagit klar ställning och lämnat in en motion till kommunfullmäktige som behandlads den 19. mars

Miljöpartiet vill

  • Mindre biltrafik i Nybro Centrum
  • Att fordon med handikappstillstånd får framföras samt parkeras på gågatorna

Gör Nybro centrum bilfritt

Bakgrund

Under många år var Storgatan avstängd för motortrafik från krysset vid Körkortett och Nybro Extra fram och förbi torget. 2015 beslutades sedan att Storgatan och de tvärgator som också varit bilfria skulle öppnas upp för biltrafik och parkeringsfickor infördes längs med gatorna. Detta var ett prov för att se om den ökade tillgängligheten skulle öka försäljningen för de butiker som fanns längs med Storgatan och på torget. Storgatan blev ett gångfartsområde. I ett gångfartsområde gäller: Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Du som är förare har väjningsplikt mot gående. Sedan införandet av motortrafik har gående knuffats undan från kullerstensgatan och ut på plattbeläggningen. Där trängs nu barnvagnar, rullatorer och promenerande tillsammans med gatupratare medan bilarna kör i mitten i bra mycket högre hastighet än vad genomsnittsmänniskan går. Motivering Vi anser att Nybro centrum ska vara en mötesplats mellan människor. Där du kan stanna upp och prata med en gammal bekant utan att vara i vägen för förbipasserande. Där nutidens barn kan hoppa, springa och leka längs kullerstenarnas mönster likt många generationer barn innan dem har gjort. Där du som förälder vågar stå och välja grönsaker eller blommor på torghandeln utan att behöva vara rädd att ditt barn ska leka för långt ut mot gatan. Vi vill att den som verkligen har ett behov att parkera bilen utanför apoteket eller dylikt ska få plats att göra det tillskillnad mot nu när dessa platser kan vara upptagna av en bilägare i ytterst god vigör.

Vi vill främja rörelse, det ska vara lättare att ta cykeln eller promenare till centrum än det ska vara att ta bilen. Tar du ändå bilen är det gott om parkeringar runt om centrum och du får frisk luft på din väg till butiken eller torget.

Hälsan och miljön är vinnare av ett bilfritt centrum. Att göra Nybro centrum bilfritt är ett steg mot ett mer attraktivt centrum för människan inte maskinen.

Vi föreslår därför:

  • Att Storgatan blir gågata.
  • Att Stationsgata blir gågata.
  • Att Gammla Stationsgatan blir gågata.
  • Att Garvare Nybergsgata blir gågata.
  • Att Fabriksgatan blir gågata från Mellangatan och fram till Storgatan.
  • Att fordon med handikappstillstånd får framföras samt parkeras på gågatorna

Mindre biltrafik i Nybros centrum