• Organisation

• Organisation

Medlemsmötet
Medlemsmötet är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Nyköping. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt, och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till medlemsmötet. Medlemsmötet hålls ungefär 4 gånger per år. Ett medlemsmöte per år är årsmöte, som hålls på våren.

 

Styrelsen

Styrelsen leder och planerar partiets interna arbete och verksamhet. Den ansvarar för att utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas av medlemsmötet. Styrelsen sammanträder regelbundet, ungefär en gång i månaden. Styrelsen väljs av årsmötet.

Styrelsens möten är normalt öppna för alla medlemmar, medlemmar har yttranderätt under mötet. Har du som medlem frågor som du vill att styrelsen ska ta upp, kan du också ta kontakt med någon i gruppen (se sida med kontaktuppgifter).

 

Kommunpolitiska gruppen

De miljöpartister som har politiska uppdrag i kommunen – som sitter i nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen – ingår i kommunpolitiska gruppen. Gruppen beslutar vilken politik som partiet ska föra i kommunen. Partiets förtroendevalda har möte en gång i månaden, för att rapportera och diskutera aktuella ärenden.
Mötena är öppna för alla medlemmar i Miljöpartiet Nyköping.

Valberedningen

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp som har i uppgift att föreslå personer till de val som ska göras av medlemsmötet. Valberedningen förbereder kandidater till alla valbara platser förutom valberedningen själv vilket är ledningsgruppens uppgift. Valberedningen väljs av årsmötet.

 

Vår lokal
Vi har för närvarande ingen fast lokal.

Grön Ungdom

 

Nyheter på • Organisation

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter