Stadgar

Dessa stadgar beslutades på årsmötet 2017.
Stadgarna finns publicerade på Gooogle Drive, som ett pdf-dokument.

https://drive.google.com/file/d/1YpAhP8eBec2kLLqy62idLJU0y19VgA9z/view?usp=sharing

Nyheter på Stadgar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter