• Styrelsen

• Styrelsen

Styrelsen leder partiets interna arbete och verksamhet. Efter årsmötet 2022 har styrelsen för miljöpartiet Nyköping denna sammansättning:


Ordförande Kajsa Andersson, kajsa.andersson@mp.se 070 400 69 28

Ledamot Mats Dellrud, mats.dellrud@telia.com 070-567 71 27
Kassör Tom Skantz, tom.skantz@hotmail.com, 070 744 2830
Sekreterare Björn Åslund, aslund.bjorn@gmail.com 076 171 35 73

 

 

Kajsa Andersson presentation:

”Jag är engagerad i Miljöpartiet de gröna för att vi behöver en mer långsiktig politik, så att också våra barn och barnbarn ska få en bra värld att leva i. Det handlar om att ta hand om vår natur, om varandra och om vår planet. Arters bevarande och klimatförändringar är inga frågor vi kan skjuta på framtiden. Jag har två små barn, och det är deras framtid jag har för ögonen i mitt politiska engagemang. 

Jag har en masterexamen inom biologi/ekologi och har jobbat mycket med miljölagstiftning och miljöfrågor i samhällsplaneringen, både statligt och som konsult. 

Som ordförande för Miljöpartiet de gröna i Nyköping så vill jag verka för att bredare engagemang i föreningen, för att fler unga ska vilja engagera sig. Och för att vi ska sätta full fart i de frågor som inte kan vänta; klimat, natur och demokrati."

 

Nyheter på • Styrelsen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter