• Valberedningen

• Valberedningen

Valberedningen letar upp bra kandidater till diverse poster som ska tillsättas. Följande valberedning valdes vid årsmötet 2023:

Sammankallande:

Gunnar Åsell, mob: 070 641 0504

Övriga ledamöter:

Malin Hagerström

Bengt Skott

Nyheter på • Valberedningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter