• Valberedningen

• Valberedningen

Valberedningen letar upp bra kandidater till diverse poster som ska tillsättas. Följande valberedning valdes vid årsmötet 2022:

Sammankallande:

Malin Hagerström, mob: 070 765 3995

Övriga ledamöter:

Gunnar Åsell

Linnea Wallén

Bengt Skott

Nyheter på • Valberedningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter