• Våra politiker

• Våra politiker

”Efter valet 2022 är Miljöpartiet i opposition i kommunpolitiken i Nyköping. I kommunfullmäktige har vi tre ordinarie platser och två ersättare. För närvarande besätter vi endast två av dessa platser då en ledamot utträtt ur partiet, men inte lämnat sin plats i fullmäktige.”

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnder:

  • Socialnämnden; Kenneth Bjurström (ordinarie ledamot)
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden; Gunnar Åsell (ordinarie ledamot)
  • Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden; Ibrahim Mohamud Haji (ordinarie ledamot)
  • Barn- och ungdomsnämnden; Kajsa Andersson (ersättare)
  • Kultur- och fritidsnämnden; Tom Skantz (ersättare)
  • Vård- och omsorgsnämnden; Agneta Skott (ersättare)

Kommunala bolagsstyrelser:

  • Gästabudsstaden: Bengt Skott.
  • Nyköping Vattenkraft AB: Tom Skantz.
  • Stadshuset i Nyköping AB: Petronella Backberg.

Nyheter på • Våra politiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter