Ockelbo

Miljöpartiet de Gröna vill ha ett hållbart, jämställt och tolerant Ockelbo. Människor ska kunna känna trygghet och tillhörighet. Vi vill att Ockelbo ska vara jämställt och mångkulturellt. 

 

Christoffer Carstens, Äbba (Inga) Bergström, Niels Hebert, Madelene Håkansson
Våra prioriteringar

Kommunalt handlingsprogram för Miljöpartiet de gröna i Ockelbo.

För ett hållbart, jämställt och tolerant Ockelbo Miljöpartiet de gröna i Ockelbo står för jämställdhet, öppenhet och tolerans och hänsyn. Vår vision är att Ockelbo ska vara en hållbar kommun för miljö, goda sociala förhållanden och ekonomi. I Ockelbo ska människor kunna känna trygghet och tillhörighet och kunna delta i samtal om framtidens Ockelbo. Vi vill vara en motkraft till alla försök att ställa människor mot varandra. I vår vision av Ockelbo är livet lätt att leva. Vardagen är enkel när skola, arbete och vänner är nära. I Ockelbo ska finnas möjligheter till engagemang i både stora och mindre frågor.

Miljöpartiet Ockelbo

Kontakt