Ockelbo

Lyssna

Miljöpartiet de Gröna vill ha ett hållbart, jämställt och tolerant Ockelbo. Människor ska kunna känna trygghet och tillhörighet. Vi vill att Ockelbo ska vara jämställt och mångkulturellt. 

 

Äbba (Inga) Bergström, Niels Hebert, Madelene Håkansson och Christoffer Carstens
Våra prioriteringar

Kommunalt handlingsprogram för Miljöpartiet de gröna i Ockelbo 2014-2018.

För ett hållbart, jämställt och tolerant Ockelbo I Ockelbo ska människor kunna känna trygghet och tillhörighet, kunna delta i samtal om framtidens Ockelbo och ha möjligheter – och ibland stöd för – att nå fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande. Vi står för öppenhet, tolerans och för att Ockelbo ska vara ett jämställt och mångkulturellt samhälle. Som medmänniskor har vi skyldighet att ta emot människor på flykt. Vi vill vara en motkraft till främlingsfientlighet och alla andra försök att ställa människor mot varandra.

Miljöpartiet de gröna Ockelbo

Kontakt