Aktiva äldre och äldreomsorgen

Många äldre lever ett aktivt liv längre än vad tidigare generationer kunnat. Ett hälsofrämjande arbetssätt ska genomsyra all vård och omsorg i form av hälso- och kostråd, fysisk aktivitet och kultur.

För äldre som behöver hjälp är det viktigt med en trygg äldreomsorg som utgår från individens behov. För att säkra kvalitet och kompetens vill Miljöpartiet införa sex timmars arbetsdag med oförändrad lön för äldreomsorgens anställda. En sådan arbetsmiljöförbättring skulle både gynna de äldre och minska antalet sjukskrivningar - och locka fler att vilja arbeta i Ockelbo. Kompetensförsörjningen blir en allt svårare fråga. Därför vill vi öka insatserna för utveckling och kompetens av äldrevården i samverkan med Region Gävleborg. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:

  • Öka möjligheterna till fysisk rörelse för aktiva äldre.
  • Skapa förutsättningar för god kompetens hos personalen.
  • Införa 6 timmars arbetstid inom äldreomsorgen med bibehållen lön, för att främja vårdens
  • kvalitet och en god arbetsmiljö.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: