Arbete och näringsliv

Ett starkt och innovativt företagande som anpassar sig till nya krav och förutsättningar utgör grunden till arbetstillfällen och lokalt välstånd

Ockelbos starka företagsanda ska stöttas. Ett modernt och ansvarsfullt näringsliv är en förutsättning för Ockelbos utveckling. Särskilt viktigt är att stimulera verksamhet som bygger på kunskap om och för hållbar utveckling. Regionens arbetsmarknad befinner sig fortfarande i en strukturomvandling som kan ge möjligheter att skapa ett mer hållbart samhälle. För detta är utbildning och kunskap viktigt. Vi tror att gröna näringar ger fler jobb i en hållbar värld: miljöteknik, skog, serviceföretag, kreativa näringar, lokal matproduktion och förädling, samt naturturism.  Småföretagande ska stöttas genom förenklad tillsyn och sänkta avgifter. Hållbar konsumtion är kopplad till närproducerade varor med minskad klimatpåverkan genom kortare transporter. Jordbruksmark ska inte bebyggas. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att: 

  • Stötta företag som arbetar för hållbar utveckling.
  • Driva på för att utveckla gröna näringar.
  • Verka för att mer närproducerade varor används i Ockelbo.
  • kommunen ska medverka till att arbetsplatser för småföretagare skapas i byarna, till exempel via företagshotell

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: