Återbruk, återvinning och avfall

Ockelbos resursutnyttjande ska vara kretsloppsanpassat snarast

I dag blir en stor del av vad som konsumeras avfall som påverkar klimatet negativt och sprider giftiga ämnen. Vi vill att Ockelbo som samhälle ska grundas på kretslopp och varsam resursanvändning. Återbruk och återvinning ska vara i fokus för invånare, kommun och företagare. Detta ställer krav på kommunen och på Gästrike Återvinnare att ständigt betona varför kretslopp och resurssnålhet gör Ockelbo mer hållbart. Tillgängligheten till återvinningscentralen ska förbättras genom längre öppettider och kompletteras med mobila lösningar i byarna. Allt användbart material ska vara tillgängligt för second hand och för övrigt återbruk. Vi vill att kommunen uppmanar dem som gör olagliga dumpningar av maskiner, oljefat e dyl. att ta bort dessa och i svårare fall polisanmäla. Kommunen ska – och företag bör – i sina inköp ställa miljömässiga och sociala krav på leverantörerna. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att: 

  • Ökade krav på återbruk och återvinning samt miljömässiga och sociala krav vid upphandling
  • Förbättrade möjligheter till återvinning såväl i Ockelbo som byarna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: