Barn och unga

Barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden och förverkliga sig själva

Att barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden är alla vuxnas ansvar. Barn ska ha tid att leka, men också ha inflytande över sina liv och inte bemötas som passiva mottagare av vuxenvärldens normer. En familj bygger på kärlek, trygghet och respekt, inte på åsikter om hur en familj ska vara. Det behövs en politik som ger ökade resurser till särskilt utsatta, för barnens skull, men också för att minska klyftorna. Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där våld, missbruk eller psykisk ohälsa förekommer, samt erbjuda stöd till ensamstående med barn. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:

  • Återinföra ungdomsmottagning i kommunen
  • HBTQ-certifiering av all kommunal verksamhet
  • Särskilt stöd till barn i familjer där våld, missbruk eller psykisk ohälsa förekommer
  • Särskilt riktade insatser för att stötta ensamstående föräldrar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: