Kultur och fritid

Att ha tillgänglighet till basservice och transportmöjligheter är centralt för en landsbygdskommun

Föreningarna är samhällets grund för demokrati, integration och identitet. Stödet till Ockelbos föreningar bör prioriteras, särskilt verksamhet för barns och ungdomars kultur och fritid. Vi vill satsa på bredden för både pojkar och flickor. Målet ska vara att barn och ungdomar ska kunna delta både i kultur- och fritidsverksamhet utan avgifter. Kulturskolan är en aktiv del av kulturlivet. Vi anser att alla barn och ungdomar ska kunna delta och vi ska arbeta för att ta bort terminsavgifterna, i första hand för de yngsta barnen. Det är viktigt att öka möjligheterna till spontanidrott nära platser där ungdomar träffas.Nya anläggningar bör byggas så att de uppfyller högsta energi- och miljöstandard. Det är viktigt att kommunen stödjer lokala kulturutövare så att deras verksamhet kommer fler till del. Ett levande och kreativt kulturliv är en viktig framgångsfaktor för både hälsa, livskvalitet och samhällets utveckling och ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion.  Vi vill ha en plats för konst, musik, föreläsningar, möten eller dylikt i centrum.Ett rikt kulturliv är en del av det goda samhället och kan bidra till att locka människor till Ockelbo. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att: 

  • Öka barn och ungas möjlighet till deltagande i sport- och kulturaktiviteter genom slopade avgifter.
  • Stötta lokala kulturutövare och föreningar så att fler kan ta del av deras verksamhet.
  • Plats för kultur i centrum
  • Nya anläggningar ska uppfylla högsta energi- och miljöstandard.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: