För ett hållbart, jämställt och tolerant Ockelbo

För ett hållbart, jämställt och tolerant Ockelbo Miljöpartiet de gröna i Ockelbo står för jämställdhet, öppenhet och tolerans och hänsyn. Vår vision är att Ockelbo ska vara en hållbar kommun för miljö, goda sociala förhållanden och ekonomi. I Ockelbo ska människor kunna känna trygghet och tillhörighet och kunna delta i samtal om framtidens Ockelbo. Vi vill vara en motkraft till alla försök att ställa människor mot varandra. I vår vision av Ockelbo är livet lätt att leva. Vardagen är enkel när skola, arbete och vänner är nära. I Ockelbo ska finnas möjligheter till engagemang i både stora och mindre frågor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: