Hela Ockelbo ska leva

Ockelbos byar utgör en omistlig del av kommunens helhet och identitet

Ockelbos landsbygd och byar är hela kommunens intresse. Jordbruket är väsentligt för försörjningen, för det öppna landskapet och för skyddet av växt- och djurarter. God jordbruksmark bör inte bebyggas och skogsplantering får inte påverka landskapsbilden negativt. Vi vill stimulera ekologiskt jordbruk och trädgårdsnäring och underlätta för företagande på landsbygden. Nya täkter, kraftledningar, master och vindkraftverk ska prövas noga. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:

  • I alla beslut beakta hur förslag kan utformas så att lösningen blir en bra sammanvägning för centralorten och kommunens byar och landsbygd.
  • Arbeta aktivt med att kommunen bidrar till det lokala näringslivet som inköpare
  • Utlokalisera kommunal förvaltning och arbetstillfällen till byarna minst en dag per vecka
  • Stödja lokal företagsamhet i byanra genom att inrätta företagshotell

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: